aug 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 okt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 veeb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 mär 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   
  Eesti Noorsooteater
  Tallinn, Vanalinn, Lai 1 / Telefon: 667 9550 / https://www.eestinoorsooteater.ee/ / kassa@eestinoorsooteater.ee

  Eesti Noorsooteater on noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab tema tajusid, peegeldab tema maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma. Teatri juurde kuuluvad ka Nukuteatrimuuseum ja Rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff, mis moodustavad teatriga sünergilise terviku. Eesti Noorsooteater lähtub loomingus tõekspidamisest, et teater aitab noorel inimesel mõista oma kohta maailmas või innustada ennast ja/või maailma muutma.
  Teatri kaudu saab noor näha ja väärtustada suhteid ümbritsevaga – pere, sõprade, ühiskonna, looduse ja erinevate kultuuridega –, aga näha ka seda, mis neis suhetes on ebatervet või ohustavat. Sellise teatri mõjuväljas kasvanud inimene astub ellu inspiratsioonist laetud empaatilise ja avarapilgulise isiksusena.
  Kui kogeda noores eas sisuliselt ja vormiliselt võimalikult eripalgelist teatrit, siis tekib inimesel ka edaspidi tahe ja tarvidus pöörduda nii teatri kui teiste kunstialade poole, et otsida intensiivseid esteetilisi elamusi ja maitsekat meelelahutust. Teater muutub loomulikuks osaks rikkast ja mitmekihilisest maailmapildist.
  Eesti Noorsooteater otsib kontakti noore vaatajaga, aga kõnetab seejuures ka teisi vanusegruppe. Noorus ja arenemishimu on eelkõige sisemise eluhoiaku küsimus ning võib iseloomustada nii last, noorukit kui ka täiskasvanut. Teatri ülesanne on see igas inimeses peituv hoiak äratada ja oma vaatajaga selle kaudu suhelda.
  Eesti Noorsooteater on ainus teater Eestis, mille repertuaaris on järjepidevalt visuaalteatrilavastusi, sealhulgas nukuteatrilavastusi. Lavastusi luues otsitakse sisuliste eesmärkide ja visuaalsete väljendusvormide dialoogi. Visuaalteatri edendamine ning nukuteatritraditsioonide hoidmine on lahutamatu osa teatri identiteedist.
  Sep 12, 2021
  Sep 14, 2021
  Sep 15, 2021
  Sep 18, 2021
  Sep 26, 2021
  Sep 28, 2021
  Sep 28, 2021
  Sep 29, 2021
  Sep 29, 2021
  Oct 8, 2021
  Oct 9, 2021
  Oct 10, 2021
  Oct 15, 2021
  Oct 16, 2021
  Oct 17, 2021
  Oct 21, 2021
  Oct 22, 2021
  Oct 22, 2021
  Oct 23, 2021
  Oct 23, 2021
  Oct 28, 2021
  Oct 29, 2021
  Nov 7, 2021
  Nov 9, 2021
  Nov 10, 2021
  Nov 20, 2021
  Nov 21, 2021
  Nov 24, 2021
  Nov 25, 2021
  Nov 28, 2021
  Nov 30, 2021
  Dec 1, 2021
  Dec 2, 2021
  Dec 3, 2021
  Map