juuli 25 26 27 28 29 30 31 aug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 okt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 veeb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 mär 1 2 3 4

  privaatsustingimused

   Kultuurikava e-teenuse kasutaja privaatsustingimused:

  1. Isikuandmete töötleja (meie)

  Isikuandmeid töötleb  Kultuurinet OÜ, registrikood 12264299, Arkaadia aed 3, Viljandi. Täiendavate küsimuste korral võta kindlasti ühendust kirjutades info@kultuurikava.ee

  2. Kelle isikuandmeid me kogume ja kasutame?

  Kogume ja kasutame www.kultuurikava veebilehel end kasutajaks registreerinud inimeste isikuandmeid.

  3. Milliseid andmeid me kogume ja kasutame?

  Nimi, e-mail, telefoninumber, Facebooki kasutada id, e-kirjavahetus.

  4. Millistel eesmärkidel me andmeid kasutame?

  - Kasutame kliendiandmeid tellimuste täitmiseks – nende vastuvõtmiseks, haldamiseks, reklaamide edastamiseks.
  - Kliendisuhtluseks – päringutelele vastamiseks, tellimuste andmete täpsustamiseks, korraldusliku info edastamiseks, meeldetuletuste saatmiseks.
  - Arveldamiseks – arvete koostamiseks, nende esitamiseks ja maksete kogumiseks.
  - Uudiskirjade saatmiseks, mille vahendusel jagame meie teenusega seotud uudiseid, tutvustame pakkumisi, teenuse arendusi ja meie korraldatud sündmuseid. Iga uudiskirja jaluses on ühtlasi link, millele vajutades saab kirjade saamisest iga hetk loobuda.

  5. Mis on andmete kasutamise õiguslikud alused?

  -  Kultuurinet OÜ ja meie kliendi vahelise kasutuslepingu täitmine
  - Õigustatud huvi – parema teenuse osutamine, teenuste ja toodete arendamine, tarbimiskäitumise ja -eelistuste analüüsimine, kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamine.
  - Kliendi nõusolek – otseturundus: uudiskirjad, personaalsed pakkumised.

  6. Kuidas keelata andmete otseturunduseks kasutamist?

  Oma andmete otseturunduseks kasutamist saab keelata kirjutades aadressil info@kultuurikava.ee või kasutades uudiskirja jaluses olevat linki.

  7. Kellele me isikuandmeid edastame?

  Kasutades koostööpartneri - kes aitab täita meie ja kliendi vahelist lepingut - teenusi, on maksete kogumise ettevõttel Maksekeskus AS ligipääs osadele Sinu isikuandmetele. Nõude korral ka järelvalve- ja korrakaitseasutustel. Välistele kolmandatele isikutele isikuandmeid me ei müü ega edasta.

  8. Kuidas tagame andmete turvalisuse?

  Kasutame krüpteeritud kanaleid, ajakohaseid tarkvaralisi lahendusi ning meie töötajatele ja koostööpartneritele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded.

  9. Kui kaua säilitame andmeid?

  Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik. Otseturunduse eesmärgil kasutame informatsiooni, kuni nõusolek on antud.

  10. Isikuandmete kustutamine

  Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. 
  Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist. Eelkõige on kasutajal õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
  a. isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Kultuurikava neid töötles;
  b. kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  c. kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
  d. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  e. isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
  Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded aadressil info@kultuurikava.ee