dets 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 veeb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mär 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 juuni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 juuli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  Märksõnad: ajalugu, teadus, ränne, geneetika, keeleteadus
   
  Võru Instituudi sügiskonverents "Põlised ja rändajad, olijad ja tulijad, suhted ja mõjud"
  Võru Instituudi konverents keskendub sel korral rände teemale ja kannab pealkirja "Põlised ja rändajad, olijad ja tulijad, suhted ja mõjud". Tähelepanu all on eelkõige läänemeresoome väikerahvad, aga ka teised põlisrahvad ja põliskeelte kogukonnad Läänemere ümbruses ja kaugemal.

  Teemad ei ole ajaliselt piiratud - huvi pakuvad ränded eelajaloolisel ajal ja nende jäljed, ränded (vara)uusaegses kirdepoolses Euroopas, nende mõjud keelele, koha- ja isikunimedele, ränded 20. sajandil ja tänapäeval, sõnade rändamine, reisilood kirjanduses jne. Huvi pakuvad ka rahvalaulude, muinasjuttude, mustrite, kultuurtaimede, ainelise kultuuri nähtuste jm ülevõtt rahvalt rahvale. Võrukeste kui ainult ühe põlisrahva näitel on teemad seotud sisserändega - juurdetulijad ja nendest alguse saanud muutused, ning väljarändega - kuhu on mindud ja minnakse, kas väljarändajatel säilib etniline identiteet, kuidas see muutub, kuidas ümbrust mõjutab jne.

  Huvi all on lisaks püsimajäävale rändele ka ajutised rändeliigid, nagu põgenemine, töö- ja pendelränne ning nende mõju keelele ja kultuurile.

  Konverents on rahvusvaheline, interdistsiplinaarne ja laialpõhjaline. Konverentsi esimesel päeval peetakse kaks plenaarettekannet ja 10 lühemat ettekannet. Konverentsi plenaaresinejad on arheogenoomika professor Kristiina Tambets Tartu ülikoolist ning soome-ugri keelte uurija, saami keeleteaduse osaajaline professor Janne Saarikivi Tromsø ülikoolist.

  Esimese päeva õhtul toimub iloõdak. Konverentsi teisel päeval külastatakse koos Lindora laata ja Võrumaa paiku, mis on rändamisega seotud.

  Ootame huvilisi ettekannet pidama või kuulama. Lähem info ja kava on hiljem leitavad Võru Instituudi kodulehelt www.wi.ee.