dets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 veeb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 mär 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 juuni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 juuli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
  Konverents: Baltisaksa seltsid ja seltsielu
  13. oktoobril 2022 korraldab SA Virumaa Muuseumid Palmse mõisas konverentsi, mille teemaks on Baltisaksa seltsid ja seltsielu.


  Täpsem info tulekul....

  19. sajandil elavnes Eesti- ja Liivimaa seltsielu ühiskonnas toimunud muutuste tõttu. Baltisakslaste identiteediotsingud üha vaenulikumaks muutuva Vene riigi varju all, tõid kaasa seltside asutamise, mille põhieesmärk oli ennekõike kohaliku sakslaskonna rahvus- ja ühtsustunde edendamine ning traditsioonide säilitamine. 20. sajandi alguseks oli neil välja kujunenud kirev ja mitmekesine seltsielu, hõlmates teaduse, kultuuri, spordi, vabaajaveetmise jm valdkondi. Arvestades toonaste koduste vabaja veetmise võimaluste vähesusega, pakkus seltsielu ja selles osalemine vaheldust argipäeva töödele ja tegemistele, pakkus ajaviidet ja elamusi. Meie, eestlaste jaoks oli see väga oluline, sest andis eeskujud, mille põhjal ka meie esivanemad oma seltsielu kujundasid ning selle läbi end rahvuseks võitlesid. Baltisaksa seltsielu - oma identiteedi säilitamiseks - jätkus ka pärast nende ümberasumist Eestist.  Foto: Liivimaa Saksa seltsi lugemissaal Tartus
  ​​​​​​​https://www.muis.ee/museaalview/3216073