nov 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 veeb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mär 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 juuni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
   
  Eesti Maanteemuuseum
  Põlvamaa, Kanepi vald, Varbuse / Telefon: 797 0790, 799 3057, 511 7440 / http://muuseum.mnt.ee / maanteemuuseum@louna.mnt.ee
  Eesti Maanteemuuseum on Eesti maanteede ajalugu kajastava materjali kogumise, uurimise ning üldsusele vahendamise keskus nii teaduslikel, hariduslikel kui ka meelelahutuslikel eesmärkidel. Maanteemuuseumi asutaja on Eesti Maanteeamet.
  Eesti teede ajaloo ainese koondamise mõte on vähemalt veerand sajandit vana. Maanteemuuseumi rajamise idee algatajaks ja kandjaks läbi mitme aastakümne oli legendaarne maanteelane Aadu Lass. Maanteemuuseumi loomine sai teoks siiski alles 1990. aastate lõpus. Asukoha valikul langes liisk Tartu-Võru postiteel asuvale väärika ja pika ajalooga Varbuse postijaamale ja seda üsna mitmel põhjusel. 1863. aastal valminud Varbuse postijaam tegutses kuni üldise hobupostiveo hääbumiseni Eestis 1920.-30.aastatel ja anti 1935. aastal Varbuse teemeistri käsutusse. Kuni 1997. aastani asus postijaama hoonetes teemeistripiirkonna keskus.
  Arhitektuurimälestisena kaitstavasse Varbuse postijaama hoonetekompleksi kuulub viis maakivist ja punasest tellisest hoonet. Need on postijaama peahoone ja tõllakuur (renoveeritud 2001), tall (renoveeritud 2004), sepikoda-saun-pesuköök ja postipoiste-sadulseppade elamu (renoveeritud 2005). Hooned on omavahel ühendatud maakividest müüriga, moodustades sel viisil avara ristküliku-kujulise siseõue. Muuseumi kogusse kuuluvate tee-ehitusmasinate eksponeerimiseks ehitati 2003. aastal postijaama kompleksi lähedusse 1000 m2 suurune ekspositsioonihall.
  Muuseumi käivitamise esimese sammuna kinnitati 2000. aasta lõpus tulevase muuseumi nõukogu koosseis. 15. detsembril 2000. aastal tuli muuseumi nõukogu esimest korda kokku. Seda kuupäeva peab maanteemuuseum oma sünnipäevaks. 2001. aastal alustas Põlva Teedevalitsuse koosseisus tööd muuseumi kolmeliikmeline kollektiiv. Kagu Teedevalitsuse loomisega 1. novembrist 2002. aastal moodustati selle osana Varbuse ehk Eesti Maanteemuuseumi osakond.
  Eesti Maanteemuuseum avati külastajatele 6. juunil 2005. aastal.
  Muuseumi rajamise ja eduka käimalükkamise taga oli Maanteemuuseumi esimene juhataja Marge Rennit.
  Map