nov 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 veeb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mär 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 juuni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  Märksõnad: inglise keeles
   
  Pärandtehnoloogia konverents "Rahvusliku käsitöö uurimine: sihid ja meetodid kõrghariduses"
  12.-13. novembril toimub Viljandis Pärimusmuusika Aidas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna 25. juubelile pühendatud rahvusvaheline pärandtehnoloogia konverents "Rahvusliku käsitöö uurimine: sihid ja meetodid kõrghariduses". Kahepäevase konverentsi vältel teevad ettekanded pärandi, käsitöö ja hariduse teemadel üle 35 valdkonna uurija kaheksast erinevast riigist.

  Konverents keskendub pärandtehnoloogia õpetamise ja uurimise eesmärkidele ning meetoditele kõrgharidusõppes. Rahvuslik käsitöö akadeemilises keskkonnas tähendab õpetamist, kõrgetasemelise teadustöö tegemist ja loominguliste projektide elluviimist. See eeldab uusi õpetamis- ja uurimismeetodeid, ühendades nii loodusteaduste, humanitaaria kui sotsiaalteaduste eri distsipliinide teadmisi. Traditsioonilisi käsitöötehnikaid õpetatakse ja uuritakse vaid üksikutes Euroopa kõrgkoolides ning seetõttu kujuneb selleaastasest foorumist ainulaadne rahvusvaheline areen antud teemade arutamiseks.

  Konverentsi üks peaesinejatest, Gunnar Almevik, on Rootsi Göteborgi Ülikooli konserveerimise professor, kes keskendub oma uurimistöös traditsioonilise elukeskkonna ja ehituspärandi kultuurilisele mõtestamisele. Teine peaesineja BBC telestaarist Swansea Ülikooli dotsent Alexander Langlands innustab oma ettekandes vaatlema käsitööd ajaloolises kontekstis ning leidma seeläbi käsitööle sotsiaalselt ja majanduslikult elujõulisi tänapäevaseid kasutusalasid.

  Konverentsiga on võimalik liituda ka kohapeal. Täpsem info ja ajakava konverentsi kodulehel: https://sisu.ut.ee/craftconference2019/programme